Feedback form
Contacts

Ukraine, Chernivtsi,
O. Kobylyanskoy str. 11
Fashion-studio “Viorica”
 
+38‎(0372) 52-47-65
+38‎(099) 057-52-78